1η Ανακοίνωση του ”ΚΥ.ΜΑ”

Η τοποθέτηση του ”ΚΥ.ΜΑ” για τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων.

Κοινοποιήστε

ΤοΚΥ.ΜΑ” πρωτίστως ως ομάδα εργασίας και παράλληλα ως ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, η οποία στηρίχτηκε από την πλειοψηφία του λαού της Κοινότητας Κυπαρισσίας και των περιχώρων της, έχει την υποχρέωση να εκφράζει τη γνώμη του για οποιοδήποτε τεκταινόμενο αφορά στην εν λόγω Κοινότητα, στην οποία και δραστηριοποιείται. Εξάλλου, η παρουσίαση τεκμηριωμένης θέσης και η παράλληλη έκφραση γνώμης επί των θεμάτων της τοπικής κοινωνίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που συμμετέχει ενεργά σε μια λειτουργική, δημοκρατική δομή.

Στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του, τοΚΥ.ΜΑ” θα αναφερθεί στην κατασκευή και λειτουργία του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στην Κεντρική Πλατεία Κυπαρισσίας.

 

(μερική άποψη της Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας)

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τοποθέτηση και η έγκριση λειτουργίας μιας τέτοιας δομής στην πόλη, οφείλει υποχρεωτικά να περάσει από την έγκριση του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας, το οποίο αποτελεί το πρωταρχικό όργανο γνωμοδότησης για ανάλογα θέματα και η συγκατάθεσή του ορίζεται από το νόμο ως απαραίτητη, αν όχι αποκλειστική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Κοινότητας όχι μόνο δεν συγκλήθηκε για να συνεδριάσει, αλλά δεν υπήρξε καν ενημέρωση των μελών του από τον Δήμο. Ως εκ τούτου δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία έγκρισης και λειτουργίας.

 

(αεροφωτογραφία που απεικονίζει το Δημαρχείο Κυπαρισσίας)

Μένοντας, παρόλα αυτά, στον αρχικό σκοπό της τοποθέτησής του, τοΚΥ.ΜΑ” αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μπορεί, εν δυνάμει, να εξυπηρετήσει μία σειρά σημαντικών σκοπών, ως:

χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες του.
σύγχρονο μέσο επαρκούς ενημέρωσης για τον επισκέπτη της πόλης.
– αρωγός της τοπικής κοινωνίας στη νέα εποχή παροχής και πρόσβασης υπηρεσιών πληροφορίας

Κατανοώντας λοιπόν τη σημασία ύπαρξης μιας τέτοιας δομής για την πόλη της Κυπαρισσίας, παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο λειτουργίας του πίνακα, αποβλέποντας σε μια πληρέστερη χρήση του. Η τακτική εναλλαγή στις απεικονίσεις της οθόνης μπορεί να περιέχει:

Ευκρινή απεικόνιση ώρας και ημερομηνίας.
Περιεκτική αναφορά στις καιρικές συνθήκες της περιοχής και απεικόνιση της θερμοκρασίας.
Σαφή παρουσίαση οδηγιών πρόσβασης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το συγκεκριμένο σημείο.
Ενημέρωση κοινού για το εφημερεύον Φαρμακείο και σαφείς οδηγίες πρόσβασής του από το συγκεκριμένο σημείο.
Παρουσίαση της αφίσας οποιασδήποτε εκδήλωσης λαμβάνει χώρα στο Δήμο Τριφυλίας.
Εμφάνιση μηνύματος του Δήμου Τριφυλίας για ευχές στις εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα.
– Απαραίτητη απεικόνιση όλου του περιεχομένου και στην Αγγλική γλώσσα
Απεικόνιση της ελληνικής σημαίας μόνο σε περιόδους εθνικών εορτών και αυξημένης επισκεψιμότητας της πόλης ( ΙούνιοΣεπτέμβριο) με ένα γράφημα πιοκαλαίσθητο και ζωντανόαπό το ήδη υπάρχον.

Μέσα σε αυτά, κρίνουμε απαραίτητη την ανάληψη ευθύνης της λειτουργίας του πίνακα από το ίδιο το Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, μέσω τοποθέτησης καταρτισμένου ατόμου/υπαλλήλου. Έτσι, θα απλοποιηθεί η διαδικασία εμπλουτισμού και ορθής λειτουργίας του.

Η ομάδα τουΚΥ.ΜΑ” νιώθοντας την ανάγκη για την ύπαρξη λειτουργικών δομών σε όλο το φάσμα της Κοινότητας, επικροτεί ανάλογες παρεμβάσεις εφόσον τηρούνται όλα τα κριτήρια ενημέρωσης και έγκρισης των αρμοδίων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι πολίτες της πόλης να ενημερώνονται όπως οφείλουν μέσω του Συμβουλίου Κοινότητας, το οποίο αποτελεί το μέσο με το οποίο προωθούν τις προτάσεις τους προς έγκριση, ενημερώνουν τους αρμόδιους για τα προβλήματα της περιοχής και προτείνουν λύσεις αποτελεσματικές.

Είναι η μοναδική διαδικασία ικανή να τους καταστήσει ενεργούς στη λήψη καίριων αποφάσεων για τον τόπο που ζουν και αγαπούν.

Κοινοποιήστε