Συνάντηση με το Δήμαρχο Τριφυλίας

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Γεώργιος Λεβεντάκης υποδέχθηκε το ”ΚΥ.ΜΑ” και συζήτησε με μέλη του.

Κοινοποιήστε

Συνάντηση μεταξύ μελών της ομάδας εργασίας του ”ΚΥ.ΜΑ” μαζί με αντιπροσώπους του στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας και του Δημάρχου Τριφυλίας κ.  Γεωργίου Λεβεντάκη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουρίου 2020. Η προγραμματισμένη συνάντηση έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου, ύστερα από αίτηση του ”ΚΥ.ΜΑ” και αποτέλεσε μία ακόμη κατ’ιδίαν συζήτηση της ομάδας με το Δήμαρχο, σε μια σειρά συναντήσεων που στόχο έχουν την άμεση επικοινωνία και την έμπρακτη συνεργασία με τη Δημοτική αρχή.

(ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Λεβεντάκης)

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην πόλη της Κυπαρισσίας και στα περίχωρά της, καλύπτοντας έτσι, ένα ευρύ φάσμα δράσης, τόσο τοπογραφικά όσο και χρονικά. Η πλειονότητα των θεμάτων αυτών έχει περάσει από Κοινοτικό Συμβούλιο και έχει όμόφωνα εγκριθεί από αυτό, ενώ ταυτόχρονα, σε ορισμένα από αυτά αναμένεται και η έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν η διαμόρφωση του χερσαίου χώρου του λιμανιού και της παραλιακής ζώνης από το Camping έως & τις παρυφές της Γιαννίτσαινας. Η διαμόρφωση αφορά σε παρεμβάσεις φύτευσης, φωτισμού και τοποθέτησης ήπιων κατασκευών (πχ. παγκάκια). Πρέπει να σημειωθεί, ότι η πρόταση αυτή έγινε στο πλαίσιο της επικοινωνίας τουΚΥ.ΜΑμε αρχιτέκτονες και μηχανικούς, οι οποίοι έχουν ήδη παρουσιάσει εργασίες τους με ολοκληρωμένες προτάσεις διαμόρφωσης της εν λόγω περιοχής. 

(μερική άποψη του χερσαίου χώρου του Λιμανιού Κυπαρισσίας)

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάθεση των προτάσεων αυτών και μάλιστα ζήτησε να τις μελετήσει προσωπικά.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η αντιμετώπιση του προβλήματος πρόσβασης και parking της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας. Η συγκεκριμένη πλευρά της πόλης παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία διευθέτησης χώρου για την πρόσβαση, διέλευση και στάθμευση των αυτοκινήτων, γεγονός που εντείνεται στους καλοκαιρινούς μήνες όπου η επισκεψιμότητα της πόλης βρίσκεται στο ζενίθ της.

(αεροφωτογραφία της Παλιάς Πόλης Κυπαρισσίας)

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Δημοτική αρχή εργάζεται για να δώσει λύση, τη στιγμή μάλιστα που τα έργα ανάπλασης για την πλατεία της Παλιάς Πόλης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σειρά είχε η ενημέρωση του Δημάρχου για την πορεία της ανάδειξης των πεζοπορικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, δράση την οποία οργάνωσε και πρόκειται να υλοποιήσει αποκλειστικά τοΚΥ.ΜΑσε συνεργασία με εθελοντές πολίτες. ΤοΚΥ.ΜΑαναφέρθηκε στην ανάγκη λεπτομερούς χάραξης και ευκρινούς σηματοδότησης, στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του όλου εγχειρήματος. Για περαιτέρω ενημέρωση όσον αφορά στο θέμα, επισκεφτείτε τη σελίδα του ”ΚΥ.ΜΑ” στο Facebook.

(παραδείγματα πεζοπορικών διαδρομών προς ανάδειξη)

Ο κ. Λεβεντάκης, αφού εξέφρασε ενδιαφέρον για τα προσχέδια και την κατασκευή των πινακίδων σήμανσης, δεσμεύτηκε να βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί, είτε αυτό αφορά σε υλικό εξοπλισμό, είτε σε χρηματική ενίσχυση.

Επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν ακόμα μια δράση σχεδιασμένη αποκλειστικά από τοΚΥ.ΜΑκαι αφορούσε στην Υιοθεσία σημείων και χώρων της πόλης από πολίτες, συλλόγους και επιχειρήσεις. Τα μέλη τουΚΥ.ΜΑ”, αφού πρώτα συζήτησαν για τις προοπτικές του σχεδιασμού και τις μεθόδους υλοποίησης του εγχειρήματος, παρουσίασαν στο Δήμαρχο διάφορες λεπτομέρειες και σκέψεις για αυτό. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε εδώ.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει ήδη πάρει έγκριση από την Ποιότητα Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

Τελευταίο θέμα στο οποίο έγινε αναφορά ήταν αυτό της πορείας της κατασκευής του Τεχνητού Υφάλου στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Να θυμίσουμε ότι η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ η ταυτόχρονη έγκρισή της πιστοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξή του. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε εδώ.

(παράδειγμα τεχνητού υφάλου)

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε πως κάποιες καθυστερήσεις που αφορούν στην επικαιροποίηση της μελέτης αναβάλλουν προσωρινά την έναρξη του έργου, αλλά συνάμα καθησύχασε ότιτα σχέδια θα τρέξουν”.

ΤοΚΥ.ΜΑθα συνεχίσει τις κατιδίαν συναντήσεις με τον ίδιο τον Δήμαρχο Τριφυλίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στους επόμενους μήνες. Εξάλλου, ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της δημιουργίας της ομάδας αυτής ήταν η εύρεση λύσεων και ακολούθως η επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή μας, πάντα στο πνεύμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή.

Η πεποίθηση, ότι μόνο με την έμπρακτη συμβολή όλων θα τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια, παραμένει κραταιά.

Κοινοποιήστε