Η γνώμη σας για τον Εθελοντισμό

Πόσο σημαντικός είναι;

Κοινοποιήστε
Πιστεύετε ότι οι Εθελοντικές Δράσεις μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα της Κοινότητάς μας;
Κοινοποιήστε