Ενημέρωση από το ΚΥ.ΜΑ

Ένα χρόνο μετά το πέρας των δημοτικών εκλογών, το ΚΥ.ΜΑ. συνεχίζει να εργάζεται, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων που ταλανίζουν επι δεκαετίες την πόλη μας.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και πρώτος σε ψήφους του ΚΥ.ΜΑ. Γιώργος Τσαλτας υπέβαλε την παραίτηση του από το Κοινοτικό Συμβούλιο για καθαρά προσωπικούς λογους. Σεβόμαστε απόλυτα την επιλογή του, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά του σε όλο αυτό το διάστημα, και τον ευχαριστούμε.

Καλωσορίζουμε τη Σονια Τουρκολιά στη θέση του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος στο συμβούλιο, τον Σαμπαζιωτη Γιάννη, οι οποίοι μαζί με τον Παντελή Κώστα αποτελούν τους τρεις αντιπροσώπους του ΚΥ.ΜΑ. Η συνεισφορά τους στην πόλη μας είναι ήδη αναγνωρισμένη.

Απευθύνουμε κάλεσμα υπενθύμισης στη δημοτική αρχή ώστε να βρεθεί πιο κοντά στους πολίτες και τους εκπροσώπους τους, διότι μόνο αυτοί γνωρίζουν τα άμεσα προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης.

Το ΚΥ.ΜΑ. έχει ήδη καταθέσει μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων στο Κοινοτικό Συμβούλιο, η πλειονότητα των οποίων έχει ήδη εγκριθεί.

Κρίνουμε απαραίτητη την αμοιβαία συνεργασία του δήμου με τους τοπικους φορεις και το Κοινοτικό Συμβούλιο, με σκοπό την άμεση υλοποίησή τους.

Κοινοποιήστε