Ο Τεχνητός Ύφαλος στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Ένα έργο ουσιαστικής ανάπτυξης και οικολογικής συνείδησης.

Κοινοποιήστε

Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας αποτελεί η κατασκευή του Τεχνητού Υφάλου στον Κυπαρισσιακό κόλπο, εγχείρημα άμεσα συνδεδεμένο με τον Αλιευτικό Τουρισμό και την ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου μας.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η προστασία ορισμένων θαλάσσιων βιοτόπων  (Ποσειδώνια λιβάδια), η αναβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και η αύξηση των αλιευτικών ιχθυοαποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

(άποψη του Κυπαρισσιακού Κόλπου)

Παράλληλα, η ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού αποτελεί μια εναλλακτική επαγγελματική δραστηριότητα για τους ντόπιους αλιείς και είναι ένας επιπλέον πόλος έλξης για τους επισκέπτες και τα Πανεπιστήμια, καθώς εφόσον κατασκευαστεί, θα είναι ο πιο κοντινός -χιλιομετρικά- ύφαλος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Ο Τεχνητός Ύφαλος είναι ένα σύνολο φυσικών και τεχνητών ογκόλιθων, προκατασκευασμένων από τσιμέντο, οι οποίοι θα βυθιστούν σε συγκεκριμένο σημείο του Κυπαρισσιακού κόλπου, με σκοπό τον τεχνητό εποικισμό ποικίλων θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

(βύθιση μέρους Τεχνητού Υφάλου)

Αποτελεί µία φυσική µέθοδο εµπλουτισµού των ιχθυοαποθεµάτων, δεδοµένου ότι προσφέρει καταφύγιο σε ποικίλα θαλάσσια είδη, ενώ παράλληλα αποτελεί προστατευόμενη περιοχή από την αλιεία.
(πηγή: http://www.alieia.minagric.gr/node/31)

Ειδικότερη αναφορά που αφορά στην περιοχή μας, γίνεται για τη θαλάσσια χελώνα Carreta-Carreta, η οποία βρίσκει ένα περιβάλλον φιλικό και κατάλληλο για ξεκούραση πριν την ωοτοκία της.

Η ακτογραμμή του Κυπαρισσιακού κόλπου αποτελεί στο σύνολό της, σημείο επιλογής ωοτοκίας για το συγκεκριμένο θαλάσσιο είδος και η επικείμενη κατασκευή του Τεχνητού Υφάλου θα συμβάλλει στη διαρκή προστασία και ασφαλή αναπαραγωγή του.

Η εν λόγω περιοχή είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη, παράκτια περιοχή, καθώς είναι ενταγμένη στην περιοχή NATURA 2000 και έχει την έγκριση και προστασία του συλλόγου «ΑΡΧΕΛΩΝ» και της “WWF”. Οι συστάσεις της “WWF” για τη θεσμοθέτηση μιας βιώσιμης αλιείας για τη χώρα μας, φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο. (http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwf_proposal.pdf)

Η μελέτη, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας και είχε την αμέριστη υποστήριξη της τότε δημοτικής αρχής, ολοκληρώθηκε εν έτει 2010 από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε), με συγχρηματοδότηση του τότε Δήμου Κυπαρισσίας και της Νομαρχίας Μεσσηνίας. Έχει συγκεντρώσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠ.Π.ΑΛ)  2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Ταμείο κατά 100%.

(παράδειγμα τεχνητού υφάλου)

Το ΚΥ.ΜΑ. θα αναλάβει μία σειρά από δράσεις για την προώθηση του φακέλου, που θα αφορούν στη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση του έργου.

Κοινοποιήστε