Επιστολή του ”ΚΥ.ΜΑ”
Προς τη Δημοτική Αρχή Δήμου Τριφυλίας
Καθαρισμός της Βόρειας Παραλίας της Κυπαρισσίας
Ο εθελοντισμός ομορφαίνει.
1η Ανακοίνωση του ”ΚΥ.ΜΑ”
Η τοποθέτηση του ”ΚΥ.ΜΑ” για τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων.
4 αρχιτέκτονες φιλοτεχνούν το Λιμάνι της Κυπαρισσίας
Μια σημαντική παρακαταθήκη για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση στην Κυπαρισσία.